Αγάπη τι δύσκολο πράγμα!

Αγάπη τι δύσκολο πράγμα!