Από πού φαίνεται ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου ;

Από πού φαίνεται ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου ;