Δεν ανοίγουμε την αγκαλιά στην φιλία!

Δεν ανοίγουμε την αγκαλιά στην φιλία!