Το δεύτερο βιβλίο της Τίνας Α.Μιχαηλίδου

με τίτλο “Ερωτευτείτε Καταλλήλους & όχι Ακαταλλήλους”

από τις Εκδόσεις Υδροπλάνο.