Εσείς έχετε ορίσει μια μέρα της εβδομάδος που θα είναι beaute day;

Εσείς έχετε ορίσει μια μέρα της εβδομάδος που θα είναι beaute day;