Η βάση για κάθε σχέση είναι η ειλικρίνεια.

Η βάση για κάθε σχέση είναι η ειλικρίνεια.