Μην κολλάς σε έναν πρώην!

Μην κολλάς σε έναν πρώην!