οι σχέσεις ήταν πάντα δύσκολες

οι σχέσεις ήταν πάντα δύσκολες