Οι σχέσεις είναι εντελώς επιφανειακές

Οι σχέσεις είναι εντελώς επιφανειακές