Ο χωρισμός από μόνο του είναι δυσάρεστο πράγμα.

Ο χωρισμός από μόνο του είναι δυσάρεστο πράγμα.