Πώς θα επιβιώσεις στις γιορτές, αν μόλις χώρισες

Πώς θα επιβιώσεις στις γιορτές, αν μόλις χώρισες