Όπου εστιάζεις εκεί θα πας

Όπου εστιάζεις εκεί θα πας