Μόλις χώρισα ! Και τώρα τι ;

Μόλις χώρισα ! Και τώρα τι ;