Οι χωρισμοί δεν είναι πάντα για κακό!

Οι χωρισμοί δεν είναι πάντα για κακό!