ΙΕΚ ΑΚΜΗ

It’s my Life….  και στην Εκπαίδευση!

It’s my Life…. και στην Εκπαίδευση!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΙΕΚ ΑΚΜΗ Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ διοργανώνει τον ακόλουθο προωθητικό πρόγραμμα/Διαγωνισμό με τίτλο «It’s my life…Και στην εκπαίδευση», με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής: Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό Υποτροφιών της κλήρωσης και της […]


error: Content is protected !!