Αγάπα τον εαυτό σου με τις ατέλειές του!

Αγάπα τον εαυτό σου με τις ατέλειές του! είναι το σημερινό ανοιξιάτικο κείμενό μου.