Οι σχέσεις πάντα ήταν δύσκολες!

Οι σχέσεις πάντα ήταν δύσκολες!