Μόλις χώρισα ! Και τώρα τι ;

Μόλις χώρισα ! Και τώρα τι ; Είναι από εκείνες τις φράσεις & ερωτήσεις που πολλές φορές κάνουμε